توقیف خودرو با 550 ثوب البسه قاچاق در بوکان

توقیف خودرو با 550 ثوب البسه قاچاق در بوکان
فرمانده انتظامی بوکان از توقیف خودرو با 550 ثوب البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد.

توقیف خودرو با 550 ثوب البسه قاچاق در بوکان

فرمانده انتظامی بوکان از توقیف خودرو با 550 ثوب البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد.
توقیف خودرو با 550 ثوب البسه قاچاق در بوکان

View more posts from this author