توقف فولاد خوزستان مقابل سیاه‌جامگان در وقت‌های اضافه

توقف فولاد خوزستان مقابل سیاه‌جامگان در وقت‌های اضافه
تیم فوتبال فولاد خوزستان نتوانست از تک گل خود محافظت کند و نهایتاً با پذیرش گل از سیاه‌جامگان در دقایق پایانی برد را با تساوی عوض کرد.

توقف فولاد خوزستان مقابل سیاه‌جامگان در وقت‌های اضافه

تیم فوتبال فولاد خوزستان نتوانست از تک گل خود محافظت کند و نهایتاً با پذیرش گل از سیاه‌جامگان در دقایق پایانی برد را با تساوی عوض کرد.
توقف فولاد خوزستان مقابل سیاه‌جامگان در وقت‌های اضافه

View more posts from this author