توقف شهرآورد لیگ برتر والیبال در سالن سیدرسول حسینی ساری

توقف شهرآورد لیگ برتر والیبال در سالن سیدرسول حسینی ساری
دیدار دو تیم ساری 21 و کاله آمل از سری رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور در دقایقی به دستور داور محمد شاهمیری به دلیل توهین و تخلفات تماشاگران متوقف شد.

توقف شهرآورد لیگ برتر والیبال در سالن سیدرسول حسینی ساری

دیدار دو تیم ساری 21 و کاله آمل از سری رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور در دقایقی به دستور داور محمد شاهمیری به دلیل توهین و تخلفات تماشاگران متوقف شد.
توقف شهرآورد لیگ برتر والیبال در سالن سیدرسول حسینی ساری

View more posts from this author