توسعه سامانه‌های راداری پدافند هوایی در برنامه ششم/ وجود بیش از 3 هزار نقطه تحت پوشش در کشور

توسعه سامانه‌های راداری پدافند هوایی در برنامه ششم/ وجود بیش از 3 هزار نقطه تحت پوشش در کشور
معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الأنبیا(ص) گفت: پیش‌بینی می‌کنیم توسعه و گسترش سامانه‌ها و نقاط زیرپوشش در اواسط برنامه پنج ساله ششم با شتاب بیشتری پیش برود.

توسعه سامانه‌های راداری پدافند هوایی در برنامه ششم/ وجود بیش از 3 هزار نقطه تحت پوشش در کشور

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الأنبیا(ص) گفت: پیش‌بینی می‌کنیم توسعه و گسترش سامانه‌ها و نقاط زیرپوشش در اواسط برنامه پنج ساله ششم با شتاب بیشتری پیش برود.
توسعه سامانه‌های راداری پدافند هوایی در برنامه ششم/ وجود بیش از 3 هزار نقطه تحت پوشش در کشور

تلگرام

View more posts from this author