توزیع 2000 کیسه برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان در گچساران

توزیع 2000 کیسه برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان در گچساران
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران گفت: دو هزار کیسه برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان ویژه طرح همیان مولا در این شهرستان توزیع شده است.

توزیع 2000 کیسه برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان در گچساران

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران گفت: دو هزار کیسه برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان ویژه طرح همیان مولا در این شهرستان توزیع شده است.
توزیع 2000 کیسه برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان در گچساران

موسیقی

View more posts from this author