توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در مراکز درمانی کشور/ محرومیت مناطق محروم از پزشکان متخصص

توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در مراکز درمانی کشور/ محرومیت مناطق محروم از پزشکان متخصص
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در مراکز درمانی کشور انتقاد کرد و گفت: محرومیت مناطق محروم در پی روند افزایشی پزشکان متخصص در مراکز استان‌ها افزایش پیدا می‌کند.

توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در مراکز درمانی کشور/ محرومیت مناطق محروم از پزشکان متخصص

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در مراکز درمانی کشور انتقاد کرد و گفت: محرومیت مناطق محروم در پی روند افزایشی پزشکان متخصص در مراکز استان‌ها افزایش پیدا می‌کند.
توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در مراکز درمانی کشور/ محرومیت مناطق محروم از پزشکان متخصص

View more posts from this author