توزیع فرآورده‌های گوشتی و مصرفی در فیروزکوه با نرخ مصوب

توزیع فرآورده‌های گوشتی و مصرفی در فیروزکوه با نرخ مصوب
رئیس اتاق اصناف فیروزکوه از نرخ‌گذاری برخی اقلام گوشتی و مصرفی در این شهرستان خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند بر اساس نرخ‌های مصوب خریدهای خود را انجام دهند.

توزیع فرآورده‌های گوشتی و مصرفی در فیروزکوه با نرخ مصوب

رئیس اتاق اصناف فیروزکوه از نرخ‌گذاری برخی اقلام گوشتی و مصرفی در این شهرستان خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند بر اساس نرخ‌های مصوب خریدهای خود را انجام دهند.
توزیع فرآورده‌های گوشتی و مصرفی در فیروزکوه با نرخ مصوب

ganool review

View more posts from this author