توزیع روزانه 40 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

توزیع روزانه 40 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: روزانه 40 هزار پرس غذا در حال پخت بوده و دو دستگاه بالگرد برای انتقال پتو و چادر اختصاص یافته است.

توزیع روزانه 40 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: روزانه 40 هزار پرس غذا در حال پخت بوده و دو دستگاه بالگرد برای انتقال پتو و چادر اختصاص یافته است.
توزیع روزانه 40 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author