توزیع دفترچه‌های خانوار توسط هلال احمر زنجان در مناطق زلزله‌زده غرب کشور

توزیع دفترچه‌های خانوار توسط هلال احمر زنجان در مناطق زلزله‌زده غرب کشور
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از توزیع دفترچه‌های خانوار توسط هلال احمر زنجان در مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.

توزیع دفترچه‌های خانوار توسط هلال احمر زنجان در مناطق زلزله‌زده غرب کشور

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از توزیع دفترچه‌های خانوار توسط هلال احمر زنجان در مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.
توزیع دفترچه‌های خانوار توسط هلال احمر زنجان در مناطق زلزله‌زده غرب کشور

View more posts from this author