توزیع اقلام اساسی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

توزیع اقلام اساسی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از توزیع کمک‌ها و اقلام اساسی بین مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.

توزیع اقلام اساسی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از توزیع کمک‌ها و اقلام اساسی بین مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.
توزیع اقلام اساسی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author