تورم در مازندران تک‌رقمی است / رشد اقتصادی 4.4 درصدی در مازندران

تورم در مازندران تک‌رقمی است / رشد اقتصادی 4.4 درصدی در مازندران
استاندار مازندران گفت: مازندران با توجه به مشکلات اقتصادی دولت از رشد اقتصادی 4.4 درصدی برخوردار است.

تورم در مازندران تک‌رقمی است / رشد اقتصادی 4.4 درصدی در مازندران

استاندار مازندران گفت: مازندران با توجه به مشکلات اقتصادی دولت از رشد اقتصادی 4.4 درصدی برخوردار است.
تورم در مازندران تک‌رقمی است / رشد اقتصادی 4.4 درصدی در مازندران

ابزار رسانه

View more posts from this author