تندباد 35 چادر در سرپل‌ذهاب را با خود برد/ تمامی نهادها در آماده‌باش کامل هستند

تندباد 35 چادر در سرپل‌ذهاب را با خود برد/ تمامی نهادها در آماده‌باش کامل هستند
سرپرست فرمانداری سرپل‌ذهاب با اشاره به برچیده شدن 35 چادر بر اثر وزش تندبادهای شدید در منطقه گفت: تمامی نهادها برای خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان در آماه‌باش کامل هستند.

تندباد 35 چادر در سرپل‌ذهاب را با خود برد/ تمامی نهادها در آماده‌باش کامل هستند

سرپرست فرمانداری سرپل‌ذهاب با اشاره به برچیده شدن 35 چادر بر اثر وزش تندبادهای شدید در منطقه گفت: تمامی نهادها برای خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان در آماه‌باش کامل هستند.
تندباد 35 چادر در سرپل‌ذهاب را با خود برد/ تمامی نهادها در آماده‌باش کامل هستند

View more posts from this author