تمرین امروز تراکتورسازی تعطیل اعلام شد/ جلسه هیأت‌مدیره برای تعیین تکلیف گل‌محمدی

تمرین امروز تراکتورسازی تعطیل اعلام شد/ جلسه هیأت‌مدیره برای تعیین تکلیف گل‌محمدی
سرمربی تیم تراکتورسازی امروز به شاگردانش استراحت داد.

تمرین امروز تراکتورسازی تعطیل اعلام شد/ جلسه هیأت‌مدیره برای تعیین تکلیف گل‌محمدی

سرمربی تیم تراکتورسازی امروز به شاگردانش استراحت داد.
تمرین امروز تراکتورسازی تعطیل اعلام شد/ جلسه هیأت‌مدیره برای تعیین تکلیف گل‌محمدی

View more posts from this author