تمدید تسهیلات معدن‌داران و کارخانه‌داران مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

تمدید تسهیلات معدن‌داران و کارخانه‌داران مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تمدید تسهیلات ارائه‌شده به معدن‌داران و کارخانه‌داران مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی این مناطق را تأمین می‌کنیم.

تمدید تسهیلات معدن‌داران و کارخانه‌داران مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تمدید تسهیلات ارائه‌شده به معدن‌داران و کارخانه‌داران مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی این مناطق را تأمین می‌کنیم.
تمدید تسهیلات معدن‌داران و کارخانه‌داران مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author