تمایل به انجام کار جدید در زنجان وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای حضور در 2 نمایشگاه بین‌المللی

تمایل به انجام کار جدید در زنجان وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای حضور در 2 نمایشگاه بین‌المللی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان با اشاره به مشکلات توسعه تجارت خارجی و اقتصادی در این استان، گفت: متاسفانه در زنجان تمایلی به انجام کار جدید از سوی فعالان بخش‌های مختلف وجود ندارد.

تمایل به انجام کار جدید در زنجان وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای حضور در 2 نمایشگاه بین‌المللی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان با اشاره به مشکلات توسعه تجارت خارجی و اقتصادی در این استان، گفت: متاسفانه در زنجان تمایلی به انجام کار جدید از سوی فعالان بخش‌های مختلف وجود ندارد.
تمایل به انجام کار جدید در زنجان وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای حضور در 2 نمایشگاه بین‌المللی

View more posts from this author