تمام مراکز شهرستان‌های کردستان داری تصفیه‌خانه فاضلاب است

تمام مراکز شهرستان‌های کردستان داری تصفیه‌خانه فاضلاب است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: تمام مراکز شهرستان‌ها و شهر سریش‌آباد در استان در حال حاضر داری تصفیه‌خانه فاضلاب هستند.

تمام مراکز شهرستان‌های کردستان داری تصفیه‌خانه فاضلاب است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: تمام مراکز شهرستان‌ها و شهر سریش‌آباد در استان در حال حاضر داری تصفیه‌خانه فاضلاب هستند.
تمام مراکز شهرستان‌های کردستان داری تصفیه‌خانه فاضلاب است

خرید vpn و socks

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author