تمام فتنه‌ها و ناامنی‌ها در کشور ما در نطفه خفه می‌شود

تمام فتنه‌ها و ناامنی‌ها در کشور ما در نطفه خفه می‌شود
عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آتش ظلم امروز در خاورمیانه افراشته شده، اما امنیتی خاص به همت مسئولان نظام در کشور ما برقرار است و فتنه‌ها و توطئه‌ها بدون استثناء خنثی می‌شود.

تمام فتنه‌ها و ناامنی‌ها در کشور ما در نطفه خفه می‌شود

عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آتش ظلم امروز در خاورمیانه افراشته شده، اما امنیتی خاص به همت مسئولان نظام در کشور ما برقرار است و فتنه‌ها و توطئه‌ها بدون استثناء خنثی می‌شود.
تمام فتنه‌ها و ناامنی‌ها در کشور ما در نطفه خفه می‌شود

خرید آنلاین vpn kerio

دانلود نرم افزار

View more posts from this author