تمام بدهی‌های مصرفی آب، برق و گاز مدارس بخشوده می‌شود

تمام بدهی‌های مصرفی آب، برق و گاز مدارس بخشوده می‌شود
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی گفت: طرحی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن و تصویب آن همه بدهی‌های آب، برق و گاز مصرفی مدارس مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

تمام بدهی‌های مصرفی آب، برق و گاز مدارس بخشوده می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی گفت: طرحی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن و تصویب آن همه بدهی‌های آب، برق و گاز مصرفی مدارس مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.
تمام بدهی‌های مصرفی آب، برق و گاز مدارس بخشوده می‌شود

View more posts from this author