تماشای مسابقه صبا و نفت مسجد سلیمان رایگان شد

تماشای مسابقه صبا و نفت مسجد سلیمان رایگان شد
مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و نفت مسجد سلیمان از هفته دوم نیم‌فصل رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به شکل رایگان و بدون فروش بلیط در قم برگزار می‌شود.

تماشای مسابقه صبا و نفت مسجد سلیمان رایگان شد

مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و نفت مسجد سلیمان از هفته دوم نیم‌فصل رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به شکل رایگان و بدون فروش بلیط در قم برگزار می‌شود.
تماشای مسابقه صبا و نفت مسجد سلیمان رایگان شد

View more posts from this author