تلف کنندگان وقت ملت در مذاکره، باید در قیامت جوابگو باشند

تلف کنندگان وقت ملت در مذاکره، باید در قیامت جوابگو باشند
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تحلیل شرایط مقاومت گفت: کسانی که وقت ملت و ثمره مجاهدت علمی دانشمندان کشور را بر سر مذاکرات بی‌فایده تلف کردند، باید در پیشگاه خداوند در قیامت جوابگو باشند.

تلف کنندگان وقت ملت در مذاکره، باید در قیامت جوابگو باشند

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تحلیل شرایط مقاومت گفت: کسانی که وقت ملت و ثمره مجاهدت علمی دانشمندان کشور را بر سر مذاکرات بی‌فایده تلف کردند، باید در پیشگاه خداوند در قیامت جوابگو باشند.
تلف کنندگان وقت ملت در مذاکره، باید در قیامت جوابگو باشند

View more posts from this author