تلفات جانی پروژه ناتمام جاده تبریز به سهند

تلفات جانی پروژه ناتمام جاده تبریز به سهند
نماینده مردم تبریز،اسکو،آذرشهر در مجلس با بیان اینکه طی این سال‌ها تعداد محدودی از پروژه‌ها با توجه به کمبود بودجه به بهره‌برداری رسیده است، گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیازمند یک عزم و اراده جدی ملی دارد که بالاخره تعیین تکلیف شود.

تلفات جانی پروژه ناتمام جاده تبریز به سهند

نماینده مردم تبریز،اسکو،آذرشهر در مجلس با بیان اینکه طی این سال‌ها تعداد محدودی از پروژه‌ها با توجه به کمبود بودجه به بهره‌برداری رسیده است، گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیازمند یک عزم و اراده جدی ملی دارد که بالاخره تعیین تکلیف شود.
تلفات جانی پروژه ناتمام جاده تبریز به سهند

View more posts from this author