تلاش همه‌جانبه برای رفع آلام مردم مصیبت‌دیده زلزله غرب کشور

تلاش همه‌جانبه برای رفع آلام مردم مصیبت‌دیده زلزله غرب کشور
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت جمعی از هم‌وطنان در پی حادثه زمین‌لرزه در غرب کشور را تسلیت گفت و بر تلاش همه‌جانبه برای رفع آلام مردم مصیبت‌دیده در زلزله غرب کشور تاکید کرد.

تلاش همه‌جانبه برای رفع آلام مردم مصیبت‌دیده زلزله غرب کشور

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت جمعی از هم‌وطنان در پی حادثه زمین‌لرزه در غرب کشور را تسلیت گفت و بر تلاش همه‌جانبه برای رفع آلام مردم مصیبت‌دیده در زلزله غرب کشور تاکید کرد.
تلاش همه‌جانبه برای رفع آلام مردم مصیبت‌دیده زلزله غرب کشور

View more posts from this author