تلاش مجلس و دولت برای ایجاد یک‌میلیون و 200 هزار شغل در کشور

تلاش مجلس و دولت برای ایجاد یک‌میلیون و 200 هزار شغل در کشور
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام توان مجلس و دولت برای ایجاد یک‌میلیون و 200 هزار شغل در کشور است، افزود: موضوع اشتغال باید در کشور جدی گرفته شود.

تلاش مجلس و دولت برای ایجاد یک‌میلیون و 200 هزار شغل در کشور

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام توان مجلس و دولت برای ایجاد یک‌میلیون و 200 هزار شغل در کشور است، افزود: موضوع اشتغال باید در کشور جدی گرفته شود.
تلاش مجلس و دولت برای ایجاد یک‌میلیون و 200 هزار شغل در کشور

View more posts from this author