تلاش دشمن برای بی‌رغبتی نسل جدید جامعه به اسلام/ لزوم تربیت نیروهای فرهنگ‌ساز

تلاش دشمن برای بی‌رغبتی نسل جدید جامعه به اسلام/ لزوم تربیت نیروهای فرهنگ‌ساز
نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی دین اسلام را رقیب اصلی دشمنان دانست و گفت: دشمن درصدد است از اسلام چهره‌ای بسازد که نسل جدید رغبتی به این دین نداشته باشند.

تلاش دشمن برای بی‌رغبتی نسل جدید جامعه به اسلام/ لزوم تربیت نیروهای فرهنگ‌ساز

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی دین اسلام را رقیب اصلی دشمنان دانست و گفت: دشمن درصدد است از اسلام چهره‌ای بسازد که نسل جدید رغبتی به این دین نداشته باشند.
تلاش دشمن برای بی‌رغبتی نسل جدید جامعه به اسلام/ لزوم تربیت نیروهای فرهنگ‌ساز

View more posts from this author