تلاش جریان اصولگرا، معرفی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری است

تلاش جریان اصولگرا، معرفی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری است
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی گفت: تلاش جریان اصولگرا، معرفی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری است.

تلاش جریان اصولگرا، معرفی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری است

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی گفت: تلاش جریان اصولگرا، معرفی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری است.
تلاش جریان اصولگرا، معرفی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *