تلاش برای برگزاری کلاس‌های سطح ملی مربی‌گری فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد

تلاش برای برگزاری کلاس‌های سطح ملی مربی‌گری فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد از تلاش برای برگزاری چند کلاس مربی‌گری فوتبال در سطح ملی در استان خبر داد.

تلاش برای برگزاری کلاس‌های سطح ملی مربی‌گری فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد از تلاش برای برگزاری چند کلاس مربی‌گری فوتبال در سطح ملی در استان خبر داد.
تلاش برای برگزاری کلاس‌های سطح ملی مربی‌گری فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author