تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران ناکام مانده است

تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران ناکام مانده است
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه تلاش آمریکا منزوی کردن ایران است، گفت: حضور چشمگیر سران کشورهای مختلف در مراسم تحلیف ریاست‌ جمهوری نقشه آمریکا برای منزوی کردن کشور را ناکام گذاشت.

تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران ناکام مانده است

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه تلاش آمریکا منزوی کردن ایران است، گفت: حضور چشمگیر سران کشورهای مختلف در مراسم تحلیف ریاست‌ جمهوری نقشه آمریکا برای منزوی کردن کشور را ناکام گذاشت.
تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران ناکام مانده است

View more posts from this author