تقدیر فدراسیون فوتبال از هیات فوتبال آذربایجان‌ شرقی

تقدیر فدراسیون فوتبال از هیات فوتبال آذربایجان‌ شرقی
دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به رییس هیات فوتبال آذربایجان‌ شرقی، از میزبانی خوب تبریزی‌ها در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا تشکر کرد.

تقدیر فدراسیون فوتبال از هیات فوتبال آذربایجان‌ شرقی

دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به رییس هیات فوتبال آذربایجان‌ شرقی، از میزبانی خوب تبریزی‌ها در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا تشکر کرد.
تقدیر فدراسیون فوتبال از هیات فوتبال آذربایجان‌ شرقی

View more posts from this author