تقدیر از 2 باشگاه ورزشی در خراسان شمالی

تقدیر از 2 باشگاه ورزشی در خراسان شمالی
در مراسم تجلیل از 63 باشگاه ورزشی برتر کشور که با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، از دو باشگاه ورزشی خراسان شمالی تقدیر شد.

تقدیر از 2 باشگاه ورزشی در خراسان شمالی

در مراسم تجلیل از 63 باشگاه ورزشی برتر کشور که با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، از دو باشگاه ورزشی خراسان شمالی تقدیر شد.
تقدیر از 2 باشگاه ورزشی در خراسان شمالی

View more posts from this author