تقدیر از خانواده‌های شهدای دادگستری همدان

تقدیر از خانواده‌های شهدای دادگستری همدان
معاون برنامه‌‌ریزی دادگستری استان همدان از برگزاری 10 برنامه در دادگستری همدان به مناسبت روز هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: تقدیر از خانواده‌های شهدای دادگستری نیز در برنامه قرار دارد.

تقدیر از خانواده‌های شهدای دادگستری همدان

معاون برنامه‌‌ریزی دادگستری استان همدان از برگزاری 10 برنامه در دادگستری همدان به مناسبت روز هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: تقدیر از خانواده‌های شهدای دادگستری نیز در برنامه قرار دارد.
تقدیر از خانواده‌های شهدای دادگستری همدان

فانتزی

View more posts from this author