تفکر بسیجی و جهادی باعث پیروزی جبهه مقاومت است/ داعش به دنبال گسترش رژیم صهیونیستی بود

تفکر بسیجی و جهادی باعث پیروزی جبهه مقاومت است/ داعش به دنبال گسترش رژیم صهیونیستی بود
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مکتب و تفکر بسیج در ابتدا از ایران صادر شد و سپس با فتوای تاریخی آیت‌الله سیستانی، حشد الشعبی با این تفکر و مکتب در عراق شکل گرفت.

تفکر بسیجی و جهادی باعث پیروزی جبهه مقاومت است/ داعش به دنبال گسترش رژیم صهیونیستی بود

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مکتب و تفکر بسیج در ابتدا از ایران صادر شد و سپس با فتوای تاریخی آیت‌الله سیستانی، حشد الشعبی با این تفکر و مکتب در عراق شکل گرفت.
تفکر بسیجی و جهادی باعث پیروزی جبهه مقاومت است/ داعش به دنبال گسترش رژیم صهیونیستی بود

View more posts from this author