تغییر ساعت مسابقه آتلیه‌طهران قم و حفاری اهواز به دلیل پخش زنده

تغییر ساعت مسابقه آتلیه‌طهران قم و حفاری اهواز به دلیل پخش زنده
دیدار تیم‌های فوتسال آتلیه‌طهران قم و حفاری اهواز از هفته ششم نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال در مقایسه با سایر بازی‌ها زودتر برگزار می‌شود.

تغییر ساعت مسابقه آتلیه‌طهران قم و حفاری اهواز به دلیل پخش زنده

دیدار تیم‌های فوتسال آتلیه‌طهران قم و حفاری اهواز از هفته ششم نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال در مقایسه با سایر بازی‌ها زودتر برگزار می‌شود.
تغییر ساعت مسابقه آتلیه‌طهران قم و حفاری اهواز به دلیل پخش زنده

View more posts from this author