تعیین تکلیف پارک صنعتی لیا تا پایان ماه مبارک رمضان

تعیین تکلیف پارک صنعتی لیا تا پایان ماه مبارک رمضان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: طرح ساماندهی پارک صنعتی لیا با هدف ساماندهی شهرک صنعتی و پارک صنعتی لیا و حل مشکلات این منطقه صنعتی تا پایان ماه مبارک رمضان نهایی و طراحی عملیات اجرایی برای زیرساخت‌ها آغاز می‌شود.

تعیین تکلیف پارک صنعتی لیا تا پایان ماه مبارک رمضان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: طرح ساماندهی پارک صنعتی لیا با هدف ساماندهی شهرک صنعتی و پارک صنعتی لیا و حل مشکلات این منطقه صنعتی تا پایان ماه مبارک رمضان نهایی و طراحی عملیات اجرایی برای زیرساخت‌ها آغاز می‌شود.
تعیین تکلیف پارک صنعتی لیا تا پایان ماه مبارک رمضان

wolrd press news

View more posts from this author