تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری

تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمان گفت: بعد از اعتراضات و بازشماری‌ها در نهایت دو شهر کرمان و سیرجان قرار است در این هفته آخرین وضعیت آرا را اعلام کنیم.

تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمان گفت: بعد از اعتراضات و بازشماری‌ها در نهایت دو شهر کرمان و سیرجان قرار است در این هفته آخرین وضعیت آرا را اعلام کنیم.
تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *