تعلل 4 ماهه اجرای یک پروژه شهری در ساری دردسرساز شد + تصاویر

تعلل 4 ماهه اجرای یک پروژه شهری در ساری دردسرساز شد + تصاویر
بیش از 4 ماه از آغاز پروژه هدایت آب‌های سطحی خیابان شفای ساری می‌گذرد و با تعلل در تکمیل آن یک دستگاه خودروی سمند به داخل این کانال افتاد.

تعلل 4 ماهه اجرای یک پروژه شهری در ساری دردسرساز شد + تصاویر

بیش از 4 ماه از آغاز پروژه هدایت آب‌های سطحی خیابان شفای ساری می‌گذرد و با تعلل در تکمیل آن یک دستگاه خودروی سمند به داخل این کانال افتاد.
تعلل 4 ماهه اجرای یک پروژه شهری در ساری دردسرساز شد + تصاویر

فانتزی

View more posts from this author