تعطیلی 25 درصدی کارخانه‌ها/ بانک‌ها شدیداً علیه تولید فعالیت می‌کنند

تعطیلی 25 درصدی کارخانه‌ها/ بانک‌ها شدیداً علیه تولید فعالیت می‌کنند
نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس به بیان ریشه مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.

تعطیلی 25 درصدی کارخانه‌ها/ بانک‌ها شدیداً علیه تولید فعالیت می‌کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس به بیان ریشه مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.
تعطیلی 25 درصدی کارخانه‌ها/ بانک‌ها شدیداً علیه تولید فعالیت می‌کنند

View more posts from this author