تعطیلی مراکز آموزشی 11 شهر خوزستان در نوبت صبح شنبه

تعطیلی مراکز آموزشی 11 شهر خوزستان در نوبت صبح شنبه
در پی پیش‌بینی وقوع گرد و غبار، استانداری خوزستان مراکز آموزشی 11 شهر استان را در نوبت صبح فردا شنبه تعطیل اعلام کرد.

تعطیلی مراکز آموزشی 11 شهر خوزستان در نوبت صبح شنبه

در پی پیش‌بینی وقوع گرد و غبار، استانداری خوزستان مراکز آموزشی 11 شهر استان را در نوبت صبح فردا شنبه تعطیل اعلام کرد.
تعطیلی مراکز آموزشی 11 شهر خوزستان در نوبت صبح شنبه

View more posts from this author