تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در مجلس

تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در مجلس
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در مسیر نهایی قرار گرفت.

تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در مجلس

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در مسیر نهایی قرار گرفت.
تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در مجلس

View more posts from this author