تصادف مرگبار در سیستان و بلوچستان/ 5 نفر در آتش سوختند

تصادف مرگبار در سیستان و بلوچستان/ 5 نفر در آتش سوختند
مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر تصادف منجر به آتش‌سوزی در جاده خاش محدوده کارواندر متاسفانه 5 نفر در آتش سوختند.

تصادف مرگبار در سیستان و بلوچستان/ 5 نفر در آتش سوختند

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر تصادف منجر به آتش‌سوزی در جاده خاش محدوده کارواندر متاسفانه 5 نفر در آتش سوختند.
تصادف مرگبار در سیستان و بلوچستان/ 5 نفر در آتش سوختند

View more posts from this author