تصادف محور زنجان ـ قزوین دو مصدوم بر جای گذاشته است

تصادف محور زنجان ـ قزوین دو مصدوم بر جای گذاشته است
رئیس پلیس‌راه استان زنجان از وقوع تصادف در محور زنجان ـ قزوین به دلیل خواب‌آلودگی خبر داد و گفت: این تصادف دو مصدوم با مصدومیت جدی داشته است.

تصادف محور زنجان ـ قزوین دو مصدوم بر جای گذاشته است

رئیس پلیس‌راه استان زنجان از وقوع تصادف در محور زنجان ـ قزوین به دلیل خواب‌آلودگی خبر داد و گفت: این تصادف دو مصدوم با مصدومیت جدی داشته است.
تصادف محور زنجان ـ قزوین دو مصدوم بر جای گذاشته است

دانلود سرا

View more posts from this author