تصادف تیبا و پراید 7 کشته و مصدوم برجای گذاشت

تصادف تیبا و پراید 7 کشته و مصدوم برجای گذاشت
برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری پراید و تیبا در محور تربت جام به تایباد باعث کشته شدن 4 سرنشین این دو خودرو و مصدوم شدن 3 سرنشین دیگر شد.

تصادف تیبا و پراید 7 کشته و مصدوم برجای گذاشت

برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری پراید و تیبا در محور تربت جام به تایباد باعث کشته شدن 4 سرنشین این دو خودرو و مصدوم شدن 3 سرنشین دیگر شد.
تصادف تیبا و پراید 7 کشته و مصدوم برجای گذاشت

View more posts from this author