تشییع پیکر 2 شهید گمنام در زاهدان

تشییع پیکر 2 شهید گمنام در زاهدان
پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر دستان مردم شهیدپرور شیعه و سنی زاهدان تشییع شد.

تشییع پیکر 2 شهید گمنام در زاهدان

پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر دستان مردم شهیدپرور شیعه و سنی زاهدان تشییع شد.
تشییع پیکر 2 شهید گمنام در زاهدان

View more posts from this author