تشییع پیکر همسر شهید بابایی در قزوین

تشییع پیکر همسر شهید بابایی در قزوین
با حضور مسؤولان و مردم شهیدپرور قزوین پیکر همسر شهید بابایی در قزوین تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر همسر شهید بابایی در قزوین

با حضور مسؤولان و مردم شهیدپرور قزوین پیکر همسر شهید بابایی در قزوین تشییع و به خاک سپرده شد.
تشییع پیکر همسر شهید بابایی در قزوین

فانتزی

View more posts from this author