تشییع پیکر مطهر ۲شهید بسیجی در شیبان

تشییع پیکر مطهر ۲شهید بسیجی در شیبان
مراسم تشییع و خاک‌سپاری دو بسیجی شهید «حسن کارونی» و «بشیر حمیدی» صبح امروز با حضور جمعی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و هزاران نفر از مردم در شیبان برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر ۲شهید بسیجی در شیبان

مراسم تشییع و خاک‌سپاری دو بسیجی شهید «حسن کارونی» و «بشیر حمیدی» صبح امروز با حضور جمعی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و هزاران نفر از مردم در شیبان برگزار شد.
تشییع پیکر مطهر ۲شهید بسیجی در شیبان

View more posts from this author