تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در روستای بناب رویدر

تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در روستای بناب رویدر
پیکر پاک یک شهید گمنام ساعاتی پیش بر روی دستان مردم مؤمن و انقلابی روستای بناب از توابع بخش رویدر تشییع شد.

تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در روستای بناب رویدر

پیکر پاک یک شهید گمنام ساعاتی پیش بر روی دستان مردم مؤمن و انقلابی روستای بناب از توابع بخش رویدر تشییع شد.
تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در روستای بناب رویدر

View more posts from this author