تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن جمالی در کازرون

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن جمالی در کازرون
آئین تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم «محسن جمالی» با حضور پرشور مردم شهیدپرور کازرون برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن جمالی در کازرون

آئین تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم «محسن جمالی» با حضور پرشور مردم شهیدپرور کازرون برگزار شد.
تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن جمالی در کازرون

View more posts from this author