تشییع پیکر مطهر شهداء در اصفهان

تشییع پیکر مطهر شهداء در اصفهان
پیکر مطهر شهدای مدافع حرم صفرعلی صیفی و رمضان محبی از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون و محسن ملکیان و سعید شکریان دو تن از شهدای تفحص و شناسایی شده پس از ۳۰ سال صبح دوشنبه پانزدهم آبان‌ماه با حضور مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم اصفهان برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر شهداء در اصفهان

پیکر مطهر شهدای مدافع حرم صفرعلی صیفی و رمضان محبی از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون و محسن ملکیان و سعید شکریان دو تن از شهدای تفحص و شناسایی شده پس از ۳۰ سال صبح دوشنبه پانزدهم آبان‌ماه با حضور مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم اصفهان برگزار شد.
تشییع پیکر مطهر شهداء در اصفهان

View more posts from this author