تشییع و تدفین پیکر حاج حسن سلیمانی در روستای قنات ملک رابر

تشییع و تدفین پیکر حاج حسن سلیمانی در روستای قنات ملک رابر
پیکر حاج حسن سلیمانی پدر بزرگوار سردار قاسم سلیمانی از مسجد جامع اهل‌بیت (ع) روستای قنات ملک رابر تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع و تدفین پیکر حاج حسن سلیمانی در روستای قنات ملک رابر

پیکر حاج حسن سلیمانی پدر بزرگوار سردار قاسم سلیمانی از مسجد جامع اهل‌بیت (ع) روستای قنات ملک رابر تشییع و به خاک سپرده شد.
تشییع و تدفین پیکر حاج حسن سلیمانی در روستای قنات ملک رابر

View more posts from this author