تشکیل پرونده سلامت برای بیش از 1 میلیون نفر بیمه‌شده روستایی در گیلان

تشکیل پرونده سلامت برای بیش از 1 میلیون نفر بیمه‌شده روستایی در گیلان
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: یک‌میلیون و 50 هزار نفر از بیمه‌شدگان روستایی گیلان دارای پرونده سلامت هستند.

تشکیل پرونده سلامت برای بیش از 1 میلیون نفر بیمه‌شده روستایی در گیلان

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: یک‌میلیون و 50 هزار نفر از بیمه‌شدگان روستایی گیلان دارای پرونده سلامت هستند.
تشکیل پرونده سلامت برای بیش از 1 میلیون نفر بیمه‌شده روستایی در گیلان

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author