تشویق قلعه‌نویی در نقش‌جهان/ بازیکنان ذوب‌آهن تشویق شدند

تشویق قلعه‌نویی در نقش‌جهان/ بازیکنان ذوب‌آهن تشویق شدند
تیم سپاهان اصفهان در آخرین هفته از مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه نقش‌جهان مقابل استقلال تهران شکست خورد تا امیر قلعه‌نویی از سوی هواداران این تیم مورد تشویق قرار بگیرد.

تشویق قلعه‌نویی در نقش‌جهان/ بازیکنان ذوب‌آهن تشویق شدند

تیم سپاهان اصفهان در آخرین هفته از مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه نقش‌جهان مقابل استقلال تهران شکست خورد تا امیر قلعه‌نویی از سوی هواداران این تیم مورد تشویق قرار بگیرد.
تشویق قلعه‌نویی در نقش‌جهان/ بازیکنان ذوب‌آهن تشویق شدند

View more posts from this author